Wat is een UBO verklaring met betrekking tot de wet Wwft

UBO verklaring

Als je als bedrijf of organisatie te maken hebt met de Wet ter voorkoming van witwassing of financiering van terrorisme dan is het belangrijk dat je je klanten goed controleert en Customer Due Diligence naleeft. CDD, oftewel Customer Due Diligence, betekent dat je je klant goed kent. Dit is erg belangrijk sinds de Wet Wwft per januari 2020 is aangescherpt. Een van de manieren om controles uit te voeren is via een UBO verklaring. Er worden hoge boetes uitgedeeld als je dit niet doet en in het ergste geval dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden.

Hoe leef je de wet Wwft na

Een van de manieren om de Wet Wwft na te leven is door het controleren van de identiteit van je zakenrelaties. Als er gebruik wordt gemaakt van een onderneming, stichting of een andere juridische entiteit dan dient er een UBO verklaring te worden ingevuld. UBO verklaring staat voor Ultimate Beneficial Owner en dit is de uiteindelijke belanghebbende en dit is een natuurlijk persoon, geen bedrijf of organisatie. Op deze manier kan een crimineel of fraudeur zich niet verschuilen achter een bedrijfsnaam waaruit hij opereert. Op het moment dat je zelf de UBO verklaring niet kan invullen dan kan je dit door de tegenpartij laten doen.

Waarom is het belangrijk om de wet Wwft na te leven

Het is belangrijk om de Wet ter voorkoming van witwassen of financiering van terrorisme na te leven om te voorkomen dat je onderneming gelinkt wordt met een criminele organisatie, dubieuze praktijken of verdachte transacties. Je wilt reputatieschade voorkomen en tevens wil je niet dat het voortbestaan van je organisatie enig gevaar loopt. De beste manier is om te zorgen dat je op geen enkele manier samenwerkt met verdachte personen of bedrijven en een schoon klantenbestand erop na houdt. Om dit te vergemakkelijken voor je bestaat er tegenwoordig gespecialiseerde automatiseringssoftware voor dit doeleinde.